animiertes-iran-fahne-flagge-bild-0001          

 

 

     

                             

                             

گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
تغییر نام و نام خانوادگی

آیا میدانید با دریافت نوبت از طریق سامانه نوبت گیری امکان حضور برای انجام امور کنسولی در زمان دلخواه شما امکان پذیر است؟

 

درخواست تغییر نام

درخواست تغییر نام در صورت احراز شرایط ذیل، قابل پذیرش و بررسی است:

- تغییر نام کسانی که تغییر جنسیت داده و در دادگاه صالحه داخل کشور حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنان صادر نموده است.

- تغییر نام کسانی که به موجب تبصره ۶ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام مشرف شده اند.

- حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام مانند: کلمات قلی و غلام در نامهایی مثل رضاقلی ، یا غلامعباس و نیز کلمات زاید مثل گرگ از گرگعلی یا زلف از زلفعلی (تبصره : پیشوند "عبد" خاص اسامی و صفات ذات پروردگار است و در سایر موارد مانند عبدالموسی یا عبدالرسول ، متقاضی می تواند تقاضای حذف آنرا بنماید. یادآوری می گردد حذف "عبد" قبل از اسامی ذات باریتعالی به هیچوجه مجاز نمی باشد، مانند حذف عبد از اسامی خاص نظیر عبدالخالق ، عبدالرحمان و ...)

- اصلاح اشتباهات املایی در نام مانند زهراب به سهراب یا منیجه به منیژه

- اسامی نامتناسب با جنس مانند : نصرت یا ماشاء الله برای خانمها و اشرف، اکرم، عصمت و ... برای آقایان

- نامهای زننده و مستهجن که شامل موارد زیر می شود:(نامهایی که معرف صفات مذموم و مغایر ارزشهای والای انسانی است مثل گرگ و قوچی و ...، نامهایی که با عرف و فرهنگ و مقدسات مذهبی مردم مغایر باشد مثل خونریز ، چنگیز ، یزید و ...، نامهایی که موجب اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه و فرهنگ سلطه گردد مثل وانوشکا ، ژاکادو ، شاهدوست و ...، نامهایی که موجب تحقیر دارنده آن و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد مثل کنیز ، گدا ، صدتومانی و ...)

- در صورتی که اسامی انتخاب شده محلی با توجه به موقعیت و منزلت اجتماعی شخص و یا شرایط زمان مناسب نباشد.

- نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می گردد ، مانند : عبداللات ، عبدالعزی و ...

- نامهای مرکبی که در عرف یک نام محسوب نمی شود. (اسامی مرکب ناموزون) مانند : سعیدبهزاد ، شهره فاطمه ، حسین معروف به کامبیز و ...

- عناوین ، اعم از لشکری یا کشوری و یا ترکیبی از نام و عنوان مانند : سروان ، سرتیپ ، دکتر ، شهردار و یا سروان محمد و شهردار علی و ...

- القاب ، اعم از ساده یا مرکب مانند : ملک الدوله ، خان و یا خسروخان ، سلطانعلی ، شوکت الملک و ...

- اسامی همنام دریک خانواده (هم نام بودن برادران یا خواهران یا پدر و فرزند یا مادر و فرزند)  - در این صورت ارسال تصویر شناسنامه فرد همنام نیز همراه سایر مدارک ارائه شود.

 

ملاحظات:

ملاحظه ۱ : انتخاب و تغییر نام برای اقلیتهای رسمی شناخته شده در قانون اساسی تابع زبان و فرهنگ دینی آنان است .

ملاحظه ۲ : اضافه نمودن سیادت به نام برای کسانی که سیادت در شناسنامه و اسناد سجلی پدر یا جد پدری آنان درج شده باشد امکان پذیر خواهد بود. حذف سیادت از نام نیز در صورت اثبات عدم سیادت پدر و جد پدری در محکمه صالحه داخلی ایران مقدور خواهد بود.

یادآوری مهم : تغییر واژه های مصطلح و متعارف مانند : ابراهیم ، جعفر ، داریوش ، اردشیر ، داود ، شهره ، منیژه و ... در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف نبوده و این گونه متقاضیان بایستی درخواست خود را شخصاً یا از طریق وکیل به محاکم صالحه داخل کشور ارائه نمایند.

 

مدارک لازم:

۱- تکمیل برگ درخواست تغییر نام (فرم ضمیمه در پایین صفحه)

۲- تکمیل برگ درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف ( فرم ضمیمه در پایین صفحه)

۳- اصل شناسنامه و دو نسخه تصویر همه صفحات آن

۴- حکم دادگاه صالحه داخلی ( در موارد خاص مندرج در بندهای بالا)

۵- اصل قبض بانکی پرداخت معادل هزینه تغییر نام به حساب نمایندگی (بابت فرم حل اختلاف هزینه ای دریافت نمی شود)

توضیح : در صورت عدم موافقت هیات حل اختلاف با تغییر نام هزینه مزبور مسترد نخواهد شد .

 

شرایط انجام کار:

۱- سوالات مندرج در پرسشنامه ها می بایست به زبان فارسی ، با خط خوانا و بطور واضح و کامل پاسخ داده شوند.عدم رعایت موارد گفته شده موجب عدم پذیرش مدارک و انجام درخواست شما خواهد شد.

۲- اگردرخواست تغییرنام توسط هیات حل اختلاف محل صدور صدور شناسنامه پذیرفته شود مراتب توسط مامور کنسولی به متقاضی اعلام تا نسبت به تکمیل و ارائه مدارک زیر جهت تعویض شناسنامه اقدام نمایید :

الف) اصل شناسنامه

ب) دو قطعه عکس ۳ × ۴  -  برای افراد ۱۵ سال تمام به بالا , با ذکرمشخصات سجلی در پشت عکسها

پ) تکمیل فرم تعویض شناسنامه (فرم ضمیمه در پایین صفحه)

 

درخواست تغییر نام خانوادگی

الف) کلیات

۱- دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین باردرقلمرو هر اداره ثبت احوال مستقل نام خانوادگی خاص به نام او ثبت شده باشد.(ملاک تشخیص , تاریخ صدور سند سجّلی خواهد بود)

۲- حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت دارندگان آن به وراث قانونی آنها که دارای همان نام خانوادگی هستند، منتقل می شود.

۳- هر کس می تواند پس از رسیدن به سن قانونی (۱۸ سال) با رعایت مفاد این دستورالعمل، نام خانوادگی خود را از طریق انتخاب واژه بلامعارض یا با کسب اجازه از دارنده حق تقدم برای یکبار تغییر دهد.

تبصره : در موارد استثنایی و با ارایه دلایل موجه، رئیس سازمان ثبت احوال می تواند با رعایت مقررات، با تقاضای تغییر نام خانوادگی برای بار دوم موافقت نماید -  تغییر نام خانوادگی و ایجاد حق نسبت به آن از تاریخ اجرای آن در سند سجلی محقق می شود. چنانچه متقاضی یا وراث قانونی او ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب نام خانوادگی پیشنهادی، درخواست اجرا به اداره ثبت احوال تسلیم ننماید واژه تصویب شده بلامعارض تلقی می گردد. برگشت به نام خانوادگی قبلی تا وقتی ممکن است که شناسنامه با واژه تصویبی صادر و تحویل متقاضی نشده باشد. افرادی که قبل از ۱۸ سالگی نام خانوادگی آنان تغییر یافته است , می توانند پس از رسیدن به سن مزبور به نام خانوادگی قبلی خود برگردند.

۴- درصورتی که نام خانوادگی پدر تغییر یابد، تغییر نام خانوادگی فرزندان کمتر از ۱۸ سال با درخواست کتبی پدر امکان پذیر خواهد بود. فرزندان کبیر می توانند با اخذ اجازه نامه از پدر، از نام خانوادگی جدید وی استفاده نمایند.

۵- قیم یا وصی می توانند برای تغییر نام خانوادگی اطفال تحت سرپرستی خود تغییر نام خانوادگی آنان را درخواست نمایند.

۶- استفاده از نام خانوادگی زوج برای زوجه در زمان زوجیت با ارایه اجازه نامه از زوج بدون رعایت حق تقدم بلامانع است . در صورت انصراف زوجه و درخواست وی , به نام خانوادگی قبلی برگشت داده می شود. پس از وقوع طلاق یا فسخ نکاح، در صورت درخواست یکی از زوجین، نام خانوادگی زوجه به نام خانوادگی قبلی برگشت داده می شود. پس از فوت زوج , چنانچه زوجه از نام خانوادگی همسر استفاده می کرده است، می تواند کماکان از نام خانوادگی همسر متوفایش استفاده نماید یا به نام خانوادگی خود برگردد.

۷- انتخاب واژه هایی که در محل صدور سند متقاضی دارای معارض باشد، برای نام خانوادگی ممنوع است.

۸- مشمولین بندهای ۴ الی ۷ ماده ۹۷۶ قانون مدنی می توانند نام خانوادگی قبلی خود را حفظ نمایند.

 

ب) موارد تغییر نام خانوادگی

اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند :

۱- نام خانوادگی از واژه های نامناسب باشد , مانند : پالانی , بیچاره , گدا , آشوغ , درویزه و امثال آن.

۲- نام خانوادگی بیش ازدوکلمه باشد , مانند : خنجری برار عزیزی , فلاح ناگزیر لنگرودی , قره خانی علی آبادی , امیری پور مقدم و نظایر آن . تبصره:کلماتی که به (یاء نسبت) به صورت مفرد یا جمع ختم شوند یک کلمه محسوب می شوند , مانند : حسینی , حسینیان وغیره .

۳- نام خانوادگی از واژه های خارجی یا با آن ترکیب شده باشد , مانند: علی اف , چارلتون , جانسون و غیره

۴- نام خانوادگی از کلمات مذموم و یا مغایر با ارزشهای فرهنگ اسلامی باشد. مانند: بی دین، شیطان پرست، شاه پرست و نظایر آن .

۵- نام خانوادگی از واژه های منسوب به مناصب یا القاب و عناوین باشد , مانند : سرهنگ , خان , مهندس و ...

۶- نام خانوادگی از اسامی محل یا منسوب به محل و نامناسب باشد.

۷- هرگاه محکومیت جزایی موثر برای یکی از افراد خانواده پیش بیاید و داشتن آن نام خانوادگی موجب ننگ و سرافکندگی باشد. (ارایه رونوشت مصدق دادنامه قطعی، الزامی است) - محکومیت موثر کیفری عبارت است از محکومیت به حد، محکومیت به قطع یا نقص عضو، محکومیت به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمدی، محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر، سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی مشابه با هر میزان مجازات (جرمهای عمدی مشابه نظیر سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و خیانت در امانت)

۸- هرگاه تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی پدر، جد پدری، فرزند، برادر، خواهر و عمو باشد. تغییر نام خانوادگی به منظور وحدت با نام خانوادگی مردی که مادر پس از فوت پدر طفل با وی مزاوجت می نماید با رعایت سایر مقررات مربوطه بلااشکال است.

 

پ) موارد حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی

اشخاص واجد شرایط می توانند در موارد زیر حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند:

۱- نام خانوادگی , ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشد. مانند: افتخاری تهرانی , تبریزی رادمنش و نظیر آن.

۲- نام خانوادگی , ترکیبی از یک واژه و نام ایل یا طایفه باشد , مانند : محسنی قشقائی , زرالوندی احمدی و ...

۳- نام خانوادگی , ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حرف یا مشاغل باشد، مانند : بنکدار قاسمی، مجیدی سقطچی و غیره.

۴- هرگاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی، حرف، عدد یا کلمه زاید باشد، مانند : م قاسمی، شکوهی هفت، مرحومه حسنی و غیره.

تبصره ۱ - هرگاه نام خانوادگی ترکیبی از دو نام محل یا منسوب به محل، دو شغل یا دو ایل و طایفه یا ترکیبی از آنها باشد، به انتخاب متقاضی یکی از دو جزء قابل حذف است، مانند : شیرازی مشهدی، قناد زرگر، موگوئی بختیاری و نظایر آن.

تبصره ۲ - چنانچه نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل به همراه یک کلمه یا پسوند بعد از نام محل باشد به هنگام حذف نام محل، کلمه مزبور نیز حذف می گردد، مانند : امیری دزفولی زاده

تبصره ۳ - تغییر نام خانوادگی ازطریق وحدت (ردیف ۸ بند "ب" ) ازشمول موارد بند "پ" مستثنی خواهد بود.

 

ملاحظات :

۱- تغییر نام خانوادگی و یا حذف پیشوند و پسوند نام خانوادگی نیازی به تکمیل برگ حل اختلاف ندارد.

۲- ارجح است متقاضی تغییر نام خانوادگی ضمن پیشنهاد واژه بلامعارض برای نام خانوادگی جدید خود، واژه های متعدد دیگری را نیز معرفی تا در صورت وجود معارض , امکان موافقت با واژه بعدی میسر گردد.

 

مدارک لازم:

۱- متقاضیان واجد شرایط بندهای "ب" و "پ" , با رعایت موارد مندرج در بند "الف" می توانند با ارائه مدارک زیر درخواست تغییر نام خانوادگی یا حذف پسوند یا پیشوند نام خانوادگی نمایند :

تکمیل برگ درخواست تغییر نام خانوادگی (فرم ضمیمه در پایین) - برای حذف پیشوند یا پسوند می بایست علت تغییر و یا حذف پسوند یا پیشوند در برگ درخواست تغییر نام خانوادگی نیزدرج گردد.

۲-  اصل شناسنامه و دو نسخه تصویر همه صفحات آن

اصل قبض بانکی پرداخت معادل هزینه تغییر نام خانوادگی به حساب  نمایندگی (غیر قابل استرداد)

۳- سایر مدارک حسب موارد زیر:

الف) مدارک اضافی برای افرادی که از طریق وحدت اقدام می نمایند , شامل : اجازه نامه کتبی  و رسمی (باتصدیق امضاء) دارنده نام خانوادگی و نیز تصویر شناسنامه وی (برای موارد مندرج در ردیف ۸ بند "ب" )

ب) اجازه نامه کتبی و رسمی (با تصدیق امضای اجازه دهنده توسط مامور کنسولی) از دارنده حق تقدم  یا پدر یا جد پدری (برای موارد مندرج در ردیفهای ۳ و ۴ بند "الف")

پ) مدارک اضافی برای بانوانی که مایلند از نام خانوادگی همسر استفاده نمایند , شامل : اجازه نامه رسمی شوهر , تصویر صفحات شناسنامه شوهر و تصویر عقدنامه , (برای موارد مندرج در ردیف ۶ بند "الف")

ت) تصویر حکم قطعی دادگاه (برای موارد ردیف ۷ بند "ب")

ث) متقاضیان درخواست حذف پسوند یا پیشوند نام محل، ایلات، عشایر، حرف و مشاغل (ردیفهای ۱، ۲ و ۳ بند "پ" )، علاوه بر مدارک فوق می بایست همزمان درخواست تعویض شناسنامه (شامل برگ درخواست ، اصل شناسنامه، ۳ قطعه عکس و هزینه تعویض شناسنامه) را ارائه تا پس از حذف مورد توسط ثبت احوال مربوطه نسبت به صدور شناسنامه اقدام گردد.

 

شرایط انجام کار:

۱- سوالات مندرج در پرسشنامه ها می بایست به زبان فارسی ، با خط خوانا و بطور واضح و کامل پاسخ داده شوند. عدم رعایت موارد گفته شده موجب عدم پذیرش مدارک و انجام درخواست شما خواهد شد.

۲- اگر درخواست تغییر نام خانوادگی توسط ثبت احوال مربوطه پذیرفته شود مراتب توسط مأمور کنسولی به متقاضی اعلام تا نسبت به تکمیل و ارائه مدارک زیر جهت تعویض شناسنامه اقدام نمایید :

الف) اصل شناسنامه

ب) دو قطعه عکس ۳ × ۴  -  برای افراد ۱۵ سال تمام به بالا , با ذکرمشخصات سجلی در پشت عکسها

پ) تکمیل فرم تعویض شناسنامه ( فرم ضمیمه در پایین)

 

لینک دریافت فرم - درخواست تعویض شناسنامه

 

لینک دریافت فرم - درخواست تعویض نام

 

لینک دریافت فرم - درخواست تعویض نام خانوادگی

 

لینک دریافت فرم - درخواست رسیدگی از هیات حل اختلاف

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

سامانه میخک
گذرنامه-دانشجویی-تایید اسناد-وکالتنامه       گواهینامه رانندگی-عدم سوء پیشینه، ...
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران